شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

 

آگهی مناقصه 1402/02/20
مشاهده مطلب
1402/2/13

آکهی مزایده ماشین
مشاهده مطلب
1402/1/28

آگهی مزایده 1401/12/24
مشاهده مطلب
1402/1/27

آگهی مزایده 1401/12/03
مشاهده مطلب
1401/12/3

آگهی مزایده 1401/12/02
مشاهده مطلب
1401/12/3

مناقصه احداث پلنت اکسیژن 1401-10-24
مشاهده مطلب
1401/10/24

آگهی مزایده 1401-10-11
مشاهده مطلب
1401/10/12

آگهی مزایده 1401/7/11
مشاهده مطلب
1401/7/12

اگهی مزایده
مشاهده مطلب
1401/4/5

پیشنهاد قیمت اجاره کمپرسی، لودر و کفی با راننده مربوط به شرکت فرآورده های نسوز آذر
مشاهده مطلب
1401/3/25

پیشنهاد قیمت اجاره لیفتراک با راننده مربوط به شرکت فرآورده های نسوزآذر
مشاهده مطلب
1401/3/25
iaf.png iso.png