اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

 

مناقصه منیزیت زینتر شده
مشاهده مطلب
1403/1/15

آگهی مناقصه 1402/12/09
مشاهده مطلب
1402/12/9

مناقصه اجاره کمپرسی، لودر و کفی
مشاهده مطلب
1402/10/25

آگهی مناقصه اتاق پرسنل
مشاهده مطلب
1402/9/11

آگهی مزایده ضایعات کیسه ، چوب و پلاستیک
مشاهده مطلب
1402/8/2

آگهی مزایده ضایعات الیاف کاغذی
مشاهده مطلب
1402/8/2

مناقصه پست برق
مشاهده مطلب
1402/5/23

مناقصه عمليات تسطيح، ديوار چيني، نصب درب و نرده گذاري
مشاهده مطلب
1402/5/23

مناقصه پالت
مشاهده مطلب
1402/5/15

آگهی مزایده ماشین
مشاهده مطلب
1402/4/20

آگهی مناقصه لیفتراک
مشاهده مطلب
1402/4/20

آگهی مناقصه 1402/02/20
مشاهده مطلب
1402/2/13

آکهی مزایده ماشین
مشاهده مطلب
1402/1/28

آگهی مزایده 1401/12/24
مشاهده مطلب
1402/1/27

آگهی مزایده 1401/12/03
مشاهده مطلب
1401/12/3

آگهی مزایده 1401/12/02
مشاهده مطلب
1401/12/3

مناقصه احداث پلنت اکسیژن 1401-10-24
مشاهده مطلب
1401/10/24

آگهی مزایده 1401-10-11
مشاهده مطلب
1401/10/12

آگهی مزایده 1401/7/11
مشاهده مطلب
1401/7/12

اگهی مزایده
مشاهده مطلب
1401/4/5

پیشنهاد قیمت اجاره کمپرسی، لودر و کفی با راننده مربوط به شرکت فرآورده های نسوز آذر
مشاهده مطلب
1401/3/25

پیشنهاد قیمت اجاره لیفتراک با راننده مربوط به شرکت فرآورده های نسوزآذر
مشاهده مطلب
1401/3/25
iaf.png iso.png