شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر
ملات شاموتی آمار بازدید: 11009

Chamotte Motar AZARMOR-45
AZARMOR-45

Chemical Analysis

AL2O3
%
Min   45
Fe2O3
%
Max    2.50


Physical Properties

Refractoriness ºC
1730
Grain Size                                                           mm        Max 0.40
iaf.png iso.png