شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر
ملات آلومینایی آمار بازدید: 8316

High Alumina Motar AZARMOR-60
AZARMOR-60

Chemical Analysis

AL2O3
%
Min   58
Fe2O3
%
Max    2


Physical Properties

Refractoriness ºC
>1730
Grain Size                                                           mm        Max 0.40
High Alumina Motar AZARMOR-70
AZARMOR-70

Chemical Analysis

AL2O3
%
Min   68
Fe2O3
%
Max    2


Physical Properties

Refractoriness ºC
1750
Grain Size                                                           mm        Max 0.40
iaf.png iso.png