شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

موفقیت شرکت در عقد قرارداد ساخت کوره دوار .

اطلاعات بیشتر

بازدید فرماندار محترم لنجان از سایت شماره دو شرکت نسوز اذر به مناسبت روز کارگر.

اطلاعات بیشتر

 

شفاف سازی در خصوص شایعه،خبر یا گزارش منتشر شده
مشاهده مطلب
1399/2/16

صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 98/12/29 (حسابرسی شده)
مشاهده مطلب
1399/2/16

گزارش فعالیت هیات مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 98/12/29
مشاهده مطلب
1399/2/16

صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 98/12/29 (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1399/2/16

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 99/01/31
مشاهده مطلب
1399/2/16

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 98/12/29 (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1399/2/16

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 98/12/29
مشاهده مطلب
1399/2/16

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره منتهی به 98/12/29
مشاهده مطلب
1399/2/16

گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 98/12/29
مشاهده مطلب
1399/2/16

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 98/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت نسوز قشم)
مشاهده مطلب
1399/2/16

صورتهای مالی سال مالی منتهی به 98/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت تکافو)
مشاهده مطلب
1399/2/16

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 98/12/29
مشاهده مطلب
1399/2/15

اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
مشاهده مطلب
1399/2/15

ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
مشاهده مطلب
1399/2/10

گزارش فعالیت 1 ماهه منتهی به 1398/11/30
مشاهده مطلب
1399/2/10

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/10/30
مشاهده مطلب
1399/2/10

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ه ای دوره 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
مشاهده مطلب
1399/2/10

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
مشاهده مطلب
1399/2/10

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/09/30
مشاهده مطلب
1398/11/8

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
مشاهده مطلب
1398/9/9

گزارش صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 98/6/31 حسابرسی شده شرکت فراورده های نسوز آذر
مشاهده مطلب
1398/8/29

گزارش تفسیر مدیریت حسابرسی شده برای دوره مالی منتهی به 98/6/31
مشاهده مطلب
1398/8/29

اطلاعات صورتهای مالی میاندوره ای تلفیقی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 98/6/31 شرکت فراورده های نسوز آذر
مشاهده مطلب
1398/8/29

اطلاعات صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 98/6/31 شرکت نسوز قشم
مشاهده مطلب
1398/8/29

اطلاعات صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 98/6/31 شرکت تکافو
مشاهده مطلب
1398/8/29

گزارش فعالیت ماهانه مهرماه 98
مشاهده مطلب
1398/9/6

گزارش فعالیت ماهانه شهریورماه 98
مشاهده مطلب
1398/8/29

گزارش فعالیت ماهانه مردادماه 98
مشاهده مطلب
1398/8/29

گزارش فعالیت ماهانه تیرماه 98
مشاهده مطلب
1398/8/29

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای سه ماهه منتهی به 98/3/31 حسابرسی نشده شرکت فراورده های نسوز آذر
مشاهده مطلب
1398/8/29
12
iaf.png iso.png