اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

جلسه هم اندیشی با مدیرنسوز؛رییس نسوزو کارشناسان دفترفنی مجتمع فولاد مبارکه سپاهان با مدیر عامل ومدیران شرکت فرآورده های نسوز آذر در راستای بهتر شدن کیفت محصولات شرکت نسوزآذر وتنوع محصولات مصرفی فولاد مبارکه

1-foolad.jpg

2-foolad.jpg

3-foolad.jpg

دانلود ضمیمه

iaf.png iso.png