اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

         پروژه کوره‌ی دوار زینتر شرکت فرآورده‌های نسوز آذر در سال جاری به مرحله‌ی تحویل قطعی رسید  و از ابعاد و اهمیت فراوانی برخوردار است که در این اینفوگرافیک مورد بررسی و مرور قرار گرفته است.  شرکت فرآورده‌های نسوز آذر از شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد ، در پروژه کوره‌ی دوار زینتر ، پس از طی کردن دوره‌ی تحویل آزمایشی خود که به مدت یک سال به طول انجامید، سرانجام در سال جاری به مرحله‌ی تحویل قطعی رسید. طراحی و ساخت این کوره‌ی دوار تماما توسط شرکت‌ها و متخصصين داخلی انجام شده  و از ابعاد و اهمیت فراوانی برخوردار است

6178اینفوگرافیک.jpg

دانلود ضمیمه

iaf.png iso.png