اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر
شرکت فراورده های نسوز آذر،اولین شرکت در میان شرکت های زیر مجموعه تکادو است که  در سال 1376 موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 از  QMI کانادا گردید.
کسب عنوان مشتری برتر در میان 135 شرکت دارنده گواهینامه ISO 9001 از  QMI کانادا
کسب عنوان مشتری برتر از BRQ  آمریکا
عضویت در شبکه بین المللی IQNETدارنده گواهینامه  مدیریت کیفیت از موسسه GQM  سوئیس
اخذ گواهینامه  ISO 9001 از  QMI کانادا برای مرکز تحقیقات در سال 1376
اخذ گواهینامه BQR   واحد یک و دو در سال 1379
اخذ گواهینامه  ISO 14001 از  Aliance کانادا برای واحد یک و دو در سال 1381
اخذ گواهینامه  ISO 18001 از  Aliance کانادا واحد یک و دو در سال 1383
اخذ گواهینامه  ISO IEC از  Aliance کانادا برای مرکز تحقیقات در سال 1381
اخذ گواهینامه  CE برای واحد یک و دو در دست اقدام برای سال 1393
اخذ گواهینامه ثبت اختراع آجردولومیتی پیوند مستقیم و پیوند کربنی از نوع قطران

1.jpg
88.jpg
99.jpgiaf.png iso.png