شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

بازدید فرماندار محترم لنجان از سایت شماره دو شرکت نسوز اذر به مناسبت روز کارگر.

اطلاعات بیشتر

انتخاب شرکت فرآورده های نسوز آذر به عنوان برند ملی در پنجمین گردهمایی مسئولین دولت و مدیران بنگاههای برتر اقتصاد ایران

پنجمین گرد همایی بزرگ مسئولین دولت ومدیران بنگاه های برتر اقتصادایران با عنوان طرح سراسری برند ملی اقتدار ملی در سالن همایش های صدا سیما باحضور مدیران ارشد دولتی ونمایندگان مجلس برگزار گردید.

شرکت فرآورده های نسوز آذربه عنوان یک برند ملی در این ممیزی شرکت کرده وپس ازبررسی های به عمل آمده ازمدارک واسنادارسال شده به دبیرخانه این همایش شرکت فرآورده های نسوز آذربه عنوان برند ملی انتخاب گردید وآقای مهندس سلیمانی فرد مدیریت عامل شرکت در راستای حمایت از تولید کالای ایرانی وجلوگیری از خروج ارز از ایران توسط آقای مهندس محجوب نماینده مجلس ودبیر کل خانه کارگر ایران مورد تقدیر قرار گرفتند.


index.jpg

برند ملی.jpg
iaf.png iso.png