اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

بازدید دادستان ؛رییس دادگستری؛رییس صنعت معدن تجارت شهرستان لنجان  از شرکت فرآورده های نسوز آذر در هفته قوه قضاییه در راستای  هماهنگی بابت مشکلات منطقه صنعتی فولاد وشرکت نسوز آذر .

lenjan1.jpg

lenjan2.jpgiaf.png iso.png