شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

بازدید فرماندار محترم لنجان از سایت شماره دو شرکت نسوز اذر به مناسبت روز کارگر.

اطلاعات بیشتر
حضور جناب آقای مهندس اخوان مدیر عامل محترم هولدینگ توکا فولاد و جناب آقای دکتر صافی ، مدیریت محترم راهبری و نظارت 
:در تاریخ 97/6/18 در شرکت فراورده های نسوز آذر جهت بازدید از شرکت

photo_2018-10-02_09-11-31.jpg

photo_2018-10-02_09-11-39.jpg
photo_2018-10-02_09-11-45.jpg

بازدید مدیران محترم شرکت و مدیران محترم توکا فولاد از محل پروژه کوره دوار شرکت نسوز آذر 
photo_2018-10-02_09-12-35.jpg
photo_2018-10-02_09-12-46.jpg
photo_2018-10-02_09-12-49.jpg

و بازدید از محل درختکاری شرکت


photo_2018-10-02_09-14-21.jpg
photo_2018-10-02_09-14-27.jpg
iaf.png iso.png