شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

جلسه هم اندیشی با مدیرنسوز؛رییس نسوزو کارشناسان دفترفنی مجتمع فولاد مبارکه سپاهان با مدیر عامل ومدیران شرکت فرآورده های نسوز آذر در راستای بهتر شدن کیفت محصولات شرکت نسوزآذر وتنوع محصولات مصرفی فولاد مبارکه

1-foolad.jpg

2-foolad.jpg

3-foolad.jpgiaf.png iso.png