شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

بازدید اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان از شرکت فرآورده های نسوز آذر در راستای همکاری نزدیک دانشگاه و صنعت جهت پیشبرد کیفیت محصولات  با رویکرد بومی سازی و تولید محصولات  دانش بیان

sanati1.jpg

sanati2.jpgiaf.png iso.png