اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

بازدید اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان از شرکت فرآورده های نسوز آذر در راستای همکاری نزدیک دانشگاه و صنعت جهت پیشبرد کیفیت محصولات  با رویکرد بومی سازی و تولید محصولات  دانش بیان

sanati1.jpg

sanati2.jpgiaf.png iso.png