اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر
  • انواع کوره های دوار پخت اولیه تا قطر 3.6 متر و حداکثر 1800 درجه سانتیگراد
  • انواع کوره های تونلی و شاتل پخت ثانویه و تمپرینگ تا حداکثر 1800 درجه سانتیگراد
  • انواع پرس های هیرولیکی و مکانیکی و اصطکاکی تا نیروی 2000 نیوتن

کوره دوار.jpg
کوره تمپرینگ.jpg
iaf.png iso.png