شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

موفقیت شرکت در عقد قرارداد ساخت کوره دوار .

اطلاعات بیشتر

بازدید فرماندار محترم لنجان از سایت شماره دو شرکت نسوز اذر به مناسبت روز کارگر.

اطلاعات بیشتر

در راستای توسعه و تضمین تولید پایدار و کا هش قیمت تمام شده محصولات با عنایت پروردگار و حمایت سهامداران و ستاد مجتمع توکا فولاد  پس از برگزاری جلسات و پیگیری های فنی و حقوقی و هدایت مدیریت عالی ، شرکت نسوز آذر موفق به عقد قرارداد ساخت وراه اندازی کوره دوار با

 ظرفیت 60.000 تن محصولات زینتر شده در سال با شرکت  ZK  از کشور چین شد.

این موفقیت آرزوی دیرینه پرسنل و سهامداران محترم شرکت نسوز آذر را  بر آورده می سازد که مزایای این طرح  به اختصار بشرح ذیل می باشد:

احداث کوره دوار در زمین اختصاص یافته به این پروژه در محل کارخانه نسوز آذر انجام می گیرد که باعث کاهش قابل توجه هزینه های تولید و قیمت تمام شده  می باشد.

قطع وابستگی شرکت نسوز َآذر از تجهیزات و منابع شرکت سهامی ذوب آهن

حفظ بازار موجود و گسترش آن به بازارهای بین المللی و منطقه ای

انتقال بخشی از تکنولوژی ساخت کوره های دوار به شرکت

کوره.jpeg

iaf.png iso.png