شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

موفقیت شرکت در عقد قرارداد ساخت کوره دوار .

اطلاعات بیشتر

بازدید فرماندار محترم لنجان از سایت شماره دو شرکت نسوز اذر به مناسبت روز کارگر.

اطلاعات بیشتر  

نام و نام خانوادگی : فرشاد سلیمانی فرد

سمت : مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : مهدی کاظمی اسفه

سمت : رییس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : ایرج مختارپور

سمت : نایب رییس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : منصور دشتی رحمت آبادی

سمت : عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : مصطفی افشاری

سمت : عضو هیات مدیره


iaf.png iso.png