شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

کسب رکورد تولید 6206 تن محصولات شرکت در آذرماه 97 پس از هشت سال بر کلیه سهامداران، کارگران و مدیران زحمتکش مبارکباد

اطلاعات بیشتر

موفقیت شرکت در عقد قرارداد ساخت کوره دوار .

اطلاعات بیشتر

بازدید فرماندار محترم لنجان از سایت شماره دو شرکت نسوز اذر به مناسبت روز کارگر.

اطلاعات بیشتر  

نام و نام خانوادگی : فرشاد سلیمانی فرد

سمت : مدیر عامل و عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : امیر اسداله زمانی راد

سمت : رییس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : ایرج مختارپور

سمت : نایب رییس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی :مهدی کاظمی

سمت : عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : فاطمه هادلوند

سمت : عضو هیات مدیره


iaf.png iso.png