اولین آزمون استخدامی شرکت نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر

شرکت فراورده های نسوز آذر

اطلاعات بیشتر
واحد کنترل کیفیت شرکت،بر اساس شناسایی و درک نیاز و خواسته مشتریان و تلاش برای جلب رضایت ایشان،بر مواد اولیه ،فرایند و محصول نهایی کنترل و نظارت مستمر داشته و سعی می نماید تا محصولات و خدمات ارائه شده،منطبق با مشخصات توافق شده با مشتریان بوده و در این راستا اطمینان مشتریان به محصولات و خدمات عرضه شده افزایش می یابد. 03.jpgiaf.png iso.png